Γαλλία - University Charles De Gaulle - Lille III

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University Charles De Gaulle - Lille III

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Λιλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/5/1993
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2010 - Οκτωβριος 2013
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Επίκ. Καθηγήτρια Καλλιόπη Εξάρχου-Τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας (Τομέας γλωσσολογίας & Κλασικής φιλολογίας)
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Τομέας Κλασικής Αρχαιολογίας)
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε