Γαλλία - University Paul Valery - Montpellier

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University Paul Valery - Montpellier

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Μονπελιέ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
16/2/1982
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Αύγουστ 2019
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Αρ. - Νικ. Συμεωνίδου - Χρηστίδου - Τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας (Τομέας διδακτικής των ζωντανών γλωσσών)
Φιλολογίας (Τομέας εθνολογίας και κοινωνικών επιστημών)
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 6 φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) για εντατικά μαθήματα ελληνικής και γαλλικής γλώσσας αντίστοιχα με υποτροφία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε