Γαλλία - University Paul Valery - Montpellier III

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University Paul Valery - Montpellier III

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Μονπελιέ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
16/2/1982
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Σεπτ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθηγήτρια - Ε. Μουσούρη, Τμ. Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας (Τομέας διδακτικής των ζωντανών γλωσσών)
Φιλολογίας (Τομέας εθνολογίας και κοινωνικών επιστημών)
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, διοργάνωση συνεδρίων, υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων κ.λ.π.
Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: