Γαλλία - Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Παρίσι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11/3/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2008- Μάρτιος 2012
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγητής Βασίλης Κατσαρός - Τμ. Φιλολογίας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Κέντρο Βυζαντινών Μελετών & Ερευνών
Υποχρεώσεις: 

Η συμφωνία θα λειτουργεί χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε