Γερμανία - University of Veterinary Medicine Hannover

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Veterinary Medicine Hannover

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Αννόβερο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29/8/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016- Δεκ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Κ. Μπόσκος - Τμήμα Κτηνιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων,  Φοιτητών και Επιστημονικού Προσωπικού. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά και πολιτιστικά προγράμματα, συνέδρια και άλλα συμφωνηθέντες δραστηριότητες. Κάθε πρόγραμμα θα υπόκειται στη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτήσεων και της αμοιβαίας συναίνεσης των Πανεπιστημίων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: