Γερμανία - University of Leipzig

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Leipzig

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Λειψία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/4/1985
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ε. Καραγιαννίδου - Τμ. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Κτηνιατρικής
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 6 Καθηγητές ή Λέκτορες για παραμονή έως 30 ανθρωποημερών.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ανταλλαγή 1 φοιτητή για μαθήματα ελληνικής και γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα με υποτροφία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: