Γερμανία - University of Cologne

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Cologne

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Κολωνία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9/6/1992
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγήτρια Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση, Τμήμα Ιατρικής

Επίκ. Καθ. κ. Χρ. Τσίτσιου,  Τμήμα Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Ιατρικής
Οικονομικών Επιστημών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων έως 3 ανθρωπομήνες.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: