Γερμανία - University of Bayreuth

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Bayreuth

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Μπαϊρόιτ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/8/2005
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2008 - Δεκέμβριος 2011
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Επίκ. Καθηγ. Π. Γκλαβίνης - Τμ. Νομικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας
Χημείας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 7 ημερών έκαστος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε