Κύπρος - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Κύπρος
Πόλη: 
Λευκωσία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1/7/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Ιούλιος 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Λ. Μαργαρίτης - Τμήμα Νομικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Μουσικών Σπουδών
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

 Ανταλλαγές Καθηγητών & Λεκτόρων, προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Η ανταλλαγή των φοιτητών θα γίνεται με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε