Αυστραλία - University of Technology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Technology

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Αυστραλία
Πόλη: 
Σύδνευ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
24/1/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Ιανουάριος 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων, φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε