Σερβία - Balkan Association of Universities for Teacher Training

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Balkan Association of Universities for Teacher Training

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Νις
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11/1/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2010 - Νοέμβριος 2015
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. Β. Μητροπούλου - Τμήμα Θεολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Υποχρεώσεις: 

Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια από Σερβία:

1. Teachers Training Faculty in Vranje

2. Pedagogical Faculty in Jagodina

3. Pedagogical Faculty in Skopje

4. Pedagogical Faculty in Edirne

5. Teachers Training Faculty in Uzice

6. Philosofy Faculty East Sarajevo

7. Pedagogical Faculty in Stara Zagora

8. University of Gjirokastra-Albania.

To Συμφωνητικό προβλέπει Ακαδημαική συνεργασία στην περιοχή της επιστημονικής ερευνητικής εργασίας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε