Βουλγαρία - Balkan Network for Green Development

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Balkan Network for Green Development

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1/4/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

Αν. Καθ. Α. Σκαλτσογιάννης - Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, του πολιτισμού με την ενεργό συμμετοχή και ανταλλαγή επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού και δημιουργία "Πράσινης Ανάπτυξης" μέσω οικολογικών θεματικών πάρκων

 

Δεν προβλέπει οικονομικές επιβαρύνσεις για το ΑΠΘ

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε