Κίνα - Shenyang Aerospace University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Shenyang Aerospace University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Σαγκάη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
16/11/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Μάρτιος 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γ. Ανδρεάδης - Τμ.Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μ ηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας - Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: