Κύπρος - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κύπρος
Πόλη: 
Λεμεσός
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Φεβρ. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

- Καθ. Θ. Ζάγκας - Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονική Σχολή
Κτηνιατρική Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Οικονομικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων. Προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών αποφασίζεται από τις Πρυτανικές αρχές των 2 Ιδρυμάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες με επιμέρους συμβάσεις, οι οποίες θα συνάπτουν τους από τα συμβαλόμενα μέρη αναλόγως και με τη διαθεσιμότητα οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: