Ρουμανία - "Stefan Cel Mare" University of Suceava - Doctoral and Faculty Exchange, Interuniversity Research Cooperations

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Stefan Cel Mare University of Suceava - Doctoral and Faculty Exchange, Interuniversity Research Cooperations

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Σουσεάβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
12/3/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Μάρτιος 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Επ. Καθ. Β. Χατζηαθανασίου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και υποψηφίων διδακτόρων χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια θα παρέχουν δωρεάν διαμονή στους επισκέπτες Καθηγητές ή Λέκτορες και υποψήφιους διδάκτορες.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε