Ρωσία - National Research Tomsk State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
National Research Tomsk State University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Τομσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/6/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Απρίλιος 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Ι. Αντωνίου - Τμήμα Μαθηματικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Επιστημών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
Φαρμακευτικής
Θεάτρου
Βιολογίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Κινηματογράφου
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων καθώς και προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών φοιτητών. Kοινές ερευνητικές δραστηριότητες, κοινή συμμετοχή στην υποβολή για το 7ο και 8ο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαικής Ένωσης .

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: