Σερβία - Positive Center for Digital Media - Research and Education Program

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Positive Center for Digital Media - Research and Education Program

Πρωτόκολλο  Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Βελιγράδι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5/2/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Φεβρουάριος 2019
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αν. Καθ. Ανδρ. Βέγλης - Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Αυτόματη ανανέωση για μια τριετία ακόμη (έως το 2019).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε