Ρωσία - Ural Federal University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ural Federal University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αικατερίνμπουργκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/12/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Απρίλιος 2019
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

 Καθ. Γ. Γάλλιος - Τμήμα Χημείας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών & Λεκτόρων, Προτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε