Ρωσία - Ural Federal University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ural Federal University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αικατερίνμπουργκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/12/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Απρίλιος 2019
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

 Καθ. Γ. Γάλλιος - Τμήμα Χημείας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών & Λεκτόρων, Προτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: