Ηνωμένο Βασίλειο - The University of Edinburgh

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of Edinburgh

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Εδιμβούργο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/7/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Μάιος 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Μ. Ματθαιουδάκη - Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου θα συνεργαστούν με στόχο την δημιουργία υπηρεσίας παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης στο Α.Π.Θ. για την διγλωσσία και την πολυγλωσσία. 

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις θα καλυφθούν από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: