Ηνωμένο Βασίλειο - The University of Edinburgh

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of Edinburgh

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Εδιμβούργο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/7/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Φεβρ. 2021
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Ματθαιουδάκη - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου θα συνεργαστούν με στόχο την δημιουργία υπηρεσίας παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης στο Α.Π.Θ. για την διγλωσσία και την πολυγλωσσία. 

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις θα καλυφθούν από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: