Η.Π.Α. - Beth Israel Deaconess Medical Center at Harvard University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beth Israel Deaconess Medical Center at Harvard University

Μνημόνιο  Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Βοστώνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/6/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Αόριστη λήξη
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Αναστασιάδης, Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Συμμετοχή ερευνητών του ΑΠΘ σε ερευνητικά προγράμματα & δυνατότητα μελλοντικής υποβολής κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

Ανταλλαγή υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων καθώς και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη (βάσει του Ν.3685/08).

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: