Η.Π.Α. - Beth Israel Deaconess Medical Center at Harvard University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beth Israel Deaconess Medical Center at Harvard University

Μνημόνιο  Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Βοστώνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/6/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Αόριστη λήξη
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρική Σχολή
Υποχρεώσεις: 

Συμμετοχή ερευνητών του ΑΠΘ σε ερευνητικά προγράμματα & δυνατότητα μελλοντικής υποβολής κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

Ανταλλαγή υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων καθώς και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη (βάσει του Ν.3685/08).

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: