Η.Π.Α. - The University of Nebraska - Lincoln

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The University of Nebraska - Lincoln

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νεμπράσκα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
16/8/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011 - Αύγουστος 2016
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310 99 5307
Συντονιστής: 

Καθ. Ελ. Κασάπη - Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε