Η.Π.Α. - The University of Alabama

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Alabama

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Αλαμπάμα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1/4/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Φ. Κομνηνού - Τμήμα Φυσικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Επιστημών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία αναταλλαγή Καθηγητών & Λεκτόρων, προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψηφίων διδακτόρων.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζετε ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: