Η.Π.Α. - The University of California - Berkeley

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of California - Berkeley

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Μπέρκλευ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11/8/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011 - Αύγουστος 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αν. Καθ. Αλ. Δημητρακόπουλος - Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Βιολογίας
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Νομικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή τριών (3) Καθηγητών ή Λεκτόρων ετησίως για παραμονή εκάστου έως δέκα (10) ημέρες. 

Για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και εξόδων παραμονής θα αναζητηθούν εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Αμοιβαία ανταλλαγή προπτυχιακών φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε