Διοργάνωση Διημερίδας για τις Διεθνείς Σχέσεις του Α.Π.Θ.

αφίσα εκδήλωσης

Διεθνής Διημερίδα για τις Διεθνείς Σχέσεις στο ΑΠΘ, 29-30 Μαρτίου 2012, με τίτλο:
«Το ΑΠΘ στο διεθνή χώρο: Προκλήσεις και νέα κατευθύνσεις»
Δελτίο τύπου στο παρακάτω link:
http://www.auth.gr/news/conferences/7534
Οι εργασίες της Διεθνούς Διημερίδας  για τις Διεθνείς Σχέσεις του Α.Π.Θ. έχουν μαγνητοσκοπηθεί και αναρτηθεί στους παρακάτω συνδέσμους : mms://video.auth.gr/kedea_internationalrelationsofauth1_2012 (1η μέρα)
mms://video.auth.gr/kedea_internationalrelationsofauth2_2012 (2η μέρα)

Tags: