Υποτροφίες για ερευνητικά προγράμματα από το Τουρκικό κράτος

Το Τουρκικό Κράτος, εκτός από τις υποτροφίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, δίνει υποτροφίες σε ξένους φοιτητές και για διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/arastirma-bursu
 
Οι ενδιαφερόμενοι τελειόφητοι του πανεπιστημίου σας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2013 σε online μορφή.
 
 
Με εκτίμηση,
 
Γενικό Προξενείο της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Αγίου Δημητρίου 151, 54634 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 965 070-3
Φαξ: 2310 965 084
 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος, 2013 - 10:00
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία