Διεθνές Συνέδριο Μηχανικών Συστημάτων και Έξυπνων Υλικών 2013

International Conference on Mechanical Structures and Smart MaterialsICMSSM 2013
Xiamen, China, Nov .16-17, 2013
   Contact
Email:cfp@icmssm.org
Web  :http://www.icmssm.org/
Tel    : +86-24-83958169-801   Ms.Ji
+86-24-83958379-811  Ms.Lin
Q Q   : 2947191913
 
 
http://www.easychair.org/conferences/?conf=icmssm2013
(2)  email: cfp@icmssm.org