Διημερίδα ελληνο-κυπριακής ερευνητικής συνεργασίας