Κύπρος - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κύπρος
Πόλη: 
Λευκωσία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάιος 2013 - Μάιος 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. Ελπίδα Κολοκυθά - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μουσικών Σπουδών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: