Κύπρος - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κύπρος
Πόλη: 
Λευκωσία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούλιος 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ελπίδα Κολοκυθά - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μουσικών Σπουδών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: