Ιαπωνία - Kobe University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ιαπωνία - Kobe University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιαπωνία
Πόλη: 
Κόμπε
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6 / 9 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Αύγ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ελ. Κολοκυθά - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη έρευνας.Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.Κοινή διοργάνωση σεμιναρίων ή συνεδρίων.

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: