Καναδάς - University of Ottawa

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Ottawa

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Καναδάς
Πόλη: 
Οττάβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15 / 09 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Μάρτ. 2020
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Γ. Ανδρεάδης - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Μαθηματικών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Όσον αφορά τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, το κάθε συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο θα καλύπτει το κόστος των οδοιπορικών εξόδων και της διαμονής των δικών του μελών.
Για τους ανταλλασσόμενους φοιτητές θα εξετάζεται η πιθανότητα απαλλαγής διδάκτρων.
Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων γενικότερα θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: