Υπογραφή Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του University of Central Oklahoma των ΗΠΑ.

Δελτίο τύπου σχετικά:
http://www.auth.gr/news/anouncements/7278
 
Συνημμένες φωτό