Αλγερία - Badji Mokhtar University of Annaba

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Badji Mokhtar University of Annaba

Μνημόνιο  Συνεργασίας

Χώρα: 
Αλγερία
Πόλη: 
Άνναμπα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/2/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Φεβρ 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ι. Γκανούλης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Δυνατότητα ανταλλαγής Καθηγητών & Λεκτόρων. Οι οικονομικοί πόροι για την υλοποίησή τους θα αναζητούνται κατά περίπτωση. Θα γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης δωρεάν φιλοξενίας τους στον ξενώνα. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Διαχείρησης Υδατίνων Πόρων των δύο Ιδρυμάτων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε