Σαουδική Αραβία - Prince Mohammad Bin Fahd University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Prince Mohammad Bin Fahd

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Σαουδική Αραβία
Πόλη: 
Αλ - Χομπάρ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Μάιος 2018
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. Ε. Ν. Νικολούση - Τμ. Ιατρικής.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

Η πραγματοποίηση αυτών των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, μετά από έγκριση των δύο Πανεπιστημίων, και θα εξαρτάται από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

 

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε