Π.Γ.Δ.Μ. - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
ΠΓΔΜ
Πόλη: 
Σκόπια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Μάιος 2017
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Ελπ. Κολοκυθά, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, η υλοποίηση της οπoίας θα εξετάζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: