Β. Μακεδονία - Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Β. Μακεδονία
Πόλη: 
Σκόπια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/5/2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Ιαν. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Ελπ. Κολοκυθά, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, η υλοποίηση της οπoίας θα εξετάζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: