Αλβανία - Polytechnic University of Tirana

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Polytechnic University of Tirana

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Αλβανία
Πόλη: 
Τίρανα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 12 / 2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012 - Δεκέμβριος 2017
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Γ. Ανδρεάδης - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών , Λεκτόρων και φοιτητών, εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και κοινών μεταπτυχιακών.

 Οι προαναφερόμενες δράσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: