Ρωσία - Moscow Institute of Architecture (State Academy) MARKHI

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Moscow Institute of Architecture (State Academy) MARKHI

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 12 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Σεπτ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Τέλλιος- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή μελών ΔΕΠ για έρευνα και διαλέξεις καθώς και προπτυχιακών-μεταπτυχιακών φοιτητών (έως 7 κατ'έτος) για παρακολούθηση workshops.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο Πανεπιστημίων.
Επιπλέον θα εξετάζεται αμοιβαία η δυνατότητα παροχής δωρεάν διαμονής στα ανταλλασσόμενα μέλη ΔΕΠ. 
Η προβλεπόμενη ανταλλαγή φοιτητών για σπουδές θα είναι με αμοιβαιότητα για ένα (1) έως δύο (2) φοιτητές ετησίως, με απαλλαγή διδάκτρων , όμως θα πρέπει να καλύπτουν εξ ιδίων το κόστος διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: