Ρωσία - Moscow Institute of Architecture (State Academy) MARKHI

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Moscow Institute of Architecture (State Academy) MARKHI

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 12 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Σεπτ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Τέλλιος- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Η  συμφωνία προβλέπει αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων για έρευνα και διαλέξεις, καθώς και προπτυχιακών – μεταπτυχιακών φοιτητών για παρακολούθηση εργαστηρίων.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, θα εξετάζεται αμοιβαία η δυνατότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους ανταλλασσόμενους. Την υποχρέωση φιλοξενίας αλλοδαπών φοιτητών στο Α.Π.Θ., αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: