Υποτροφίες - Humanity In Action France

HUMANITY IN ACTION FELLOWSHIP
Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση για προκήρυξη υποτροφιών του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Οργανισμού Humanity in Action France.
Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών και άνω ή  πτυχιούχους του 2013 για να συμμετάσχουν σε θερινά ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών (European Summer Programmes) με την υποστήριξη του Stavros Niarchos Foundation.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο site: www.humanityinaction.org/pages/314-call-for-applications  έως τις 23 Φεβρουαρίου 2014.
Ο Οργανισμός θα επιλέξει τους πέντε (5) καλύτερους υποψήφιους από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η υποτροφία θα καλύπτει το κόστος συμμετοχής στο θερινό πρόγραμμα, τα οδοιπορικά έξοδα, τη διαμονή και μέρος της διατροφής.
Τα θερινά προγράμματα θα διεξαχθούν στην Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία στο διάστημα από 30 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2014.
 

Φορέας: 
Humanity in Action France - Stavros Niarchos Foundation
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Κυριακή, 23 Φεβρουάριος, 2014 - 14:45
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Θεάτρου
Τμήμα Κινηματογράφου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γεωπονική Σχολή
Iατρική Σχολή
Κτηνιατρική Σχολή
Οδοντιατρική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Τμήμα Φαρμακευτικής