Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας

Υποτροφία του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστιικών Σχέσεων (ICCR) σε Έλληνα πολίτη.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται το αργότερο μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2014 στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα (Κλεάνθους 3, 106
74 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, στα τηλέφωνα 210 7216481, 210 7216227, fax: 210 7235458, e-mail: hoc@indianembassy.gr (A’Γραμματέας Πρεσβείας κ. Somnath Halder).
Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την υποτροφία, γενικές οδηγίες προς τους υποψηφίους, οι αιτήσεις και λοιπά αναγκαία έγγραφα προς συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο www.iccrindia.net/announcements-2014.html
 
 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2014 - 14:45
Σχετικά έγγραφα: 
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές