Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου στο ΑΠΘ

Στις 23.1.2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας από το  Beijing Foreign Studies University στο Α.Π.Θ.
Τα ονόματα της αντιπροσωπείας είναι:
-  Prof.  YANG Xueyi, Chairman of the University Council of BFSU,
-  Prof. LI Youwen, Director of the International Office,
-  Prof. ZHANG Min, Deputy Dean of the French Department,
-  Mr. LIU Boran, Deputy Director of the Alumni Affairs Office,
-  Ms. WANG Man, Lecturer of Modern Greek, School of European Languages and Cultures.
Press release:
http://www.auth.gr/news/press/16689