Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για συμμετοχή στο Summer School 2014 που διοργανώνει το University of Koln Γερμανίας

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για συμμετοχή στο Summer School 2014 που διοργανώνει το University of Koln Γερμανίας.
 
Προς
τον κ. Κοσμήτορα
και
την Γραμματεία του Τμήματος Νομικής .
 
Στο πλαίσιο της υπάρχουσας Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ  με το University of Cologne της Γερμανίας, προσφέρονται έως τρείς (3) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο γ΄ εξάμηνο σπουδών τους), προκειμένου να συμμετάσχουν στο Summer School που διοργανώνει το παραπάνω Πανεπιστήμιο, με θέμα : “Cologne Summer School on Legal Aspects of European Integration. Cologne in the Center of Europe. Unity and Diversity in the Process of European Intergration”. Περίοδος διεξαγωγής: 7 – 25 Ιουλίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 31 Ιανουαρίου 2014, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων φοιτητών, θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο University of Cologne, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα επισυναπτόμενα αρχεία.
Παρακαλούμε την Γραμματεία του Τμήματος Νομικής όπως ενημερώσει τους τυχόν ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
 
Με τιμή,
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ:+ 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
           http://www.auth.gr
 

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος, 2014 - 08:45
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Νομικής