«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (TUBITAK) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) KAI B' ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (TUBITAK) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) KAI B' ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
Η προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για αυτό το πρόγραμμα είναι προσεχώς 17 Μαρτίου με 21 Απριλίου και για 2η φορά εντός του 2014, από 22 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Δευτέρα, 21 Απρίλιος, 2014 - 13:45