Υποτροφίες - MASDAR των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση ανακοίνωσης προγράμματος υποτροφιών Masdar Institute of Science and Technology των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ακαδημαϊκού έτους 2014-15»
 
Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΥΠαιΘ, με συνημμένη ανακοίνωση, σχετικά με τη χορήγηση 10 υποτροφιών σε Έλληνες πτυχιούχους, από το Masdar Institute of Science and Technology των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την πραγματοποίηση α) μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Μηχανολογίας (Mechanical Engineering), Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Materials Science & Engineering), Υδάτινης & Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Water & Environmental Engineering), Πληροφορικής & Επιστήμης της Πληροφορίας (Computing & Information Science), Μηχανικών Συστημάτων & Διαχείρισης (Engineering Systems & Management), Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electrical Power Engineering) Μικροσυστημάτων (Microsystems Engineering) και Χημικής Μηχανικής (Chemical Engineering) και β) εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (μέγιστη διάρκεια έως 7 έτη και δυνατότητα πραγματοποιήσης δύο εξαμήνων στο Massachussets Institute of Technology (MIT).
 
Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών ολοκληρώνεται στις 31 Μαϊου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: 
http://www.masdar.ac.ae/Admission.html ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων στο email: sao@masdar.ac.
 
 
----- Προώθηση μηνύματος από des-art <des-art@minedu.gov.gr> -----
Ημερομηνία: Fri, 31 Jan 2014 16:58:41 +0200
Από: des-art <des-art@minedu.gov.gr>
Απάντηση-Προς: des-art <des-art@minedu.gov.gr>
Θέμα:  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝ LINGNAN HONG KONG KAI MASDAR HNOMENON ARAVIKON EMIRATON
Προς: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Σπουδών <dps@auth.gr>, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Διασύνδεσης <gd@cso.auth.gr>, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων <eurep-dept@auth.gr>, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ <internat-rel@auth.gr>,
Κοινοποίηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε1 <e01@mfa.gr>, a10@mfa.gr, a06@mfa.gr, b07@mfa.gr
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80  Μαρούσι Αττικής
http://www.minedu.gov.gr
Πληρ: Α. Ρούβαλη
Τηλ: +30 210 344 3129
Fax: +30 210 344 2469
e-mail: des-art@minedu.gov.gr
 
Επείγον, προθεσμία
 
Αποστέλλονται και ταχυδρομικώς με συνημμένα.
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία
 
Αρμοδίως
 
Αμαλία Ρούβαλη
Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Α' Υποτροφιών
Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τηλ. +30 210 344 3129
Fax:  +30 210 344 2469
E-mail: des-art@minedu.gov.gr
 
 
 

Φορέας: 
Κρατικό Ινστιτούτο MASDAR - Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Δευτέρα, 31 Μάρτιος, 2014 - 13:45
Σχετικά έγγραφα: 
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)