Ιταλία - University of Messina

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Messina

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μεσσήνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 1 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Ιανουαρ 2019
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Μ. Παπαδόπουλος - Τμήμα Οδοντιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Βιολογίας
Φυσικής
Γεωλογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φαρμακευτικής
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: