Ιταλία - University of Messina

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Messina

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μεσσήνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 1 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Μ. Παπαδόπουλος - Τμήμα Οδοντιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Βιολογίας
Φυσικής
Γεωλογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φαρμακευτικής
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: