Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο “St. Kliment Ohridski” της Σόφιας, Βουλγαρίας.

Προς τους κ. κ. Προέδρους και τις Γραμματείες
των Τμημάτων:

 • Θεολογίας
 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Γεωλογίας
 • Πληροφορικής
 • Νομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο “St. Kliment Ohridski” της Σόφιας, Βουλγαρίας.
 
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το St. Kliment OhridskiUniversity of Sofia της Βουλγαρίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως πέντε (5) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 13 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, 2014.
Σας επισυνάπτεται η ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο “St. Kliment Ohridski” όπου αναφέρονται λεπτομέρειες της υποτροφίας (απαλλαγή διδάκτρων, παροχή στέγασης και σίτισης, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λ.π).  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:
1.   α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
      β. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για τους μεταπτυχιακούς)
2.   Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.   Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους
4.   Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να την καταθέσουν συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, έως τις  28 Μαρτίου, 2014.
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με τα σχετικά συνημμένα) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.
 

Φορέας: 
University of St. Kliment Ohridski
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 28 Μάρτιος, 2014 - 14:45
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας