Ρωσία - Kazan National Research Technological University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kazan National Research Technological University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Καζάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 6 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Ιούνιος 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Ε. Βαρέλλα - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Γεωπονίας
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή δύο  (2) Καθηγητών ή Λεκτόρων.

Η κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της φιλοξενίας θα εξαρτάται από τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες των δύο Πανεπιστημίων. Το ίδιο θα ισχύει και για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε