Ρωσία - Kazan National Research Technological University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kazan National Research Technological University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Καζάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 6 / 2013
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Ιούνιος 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. Ε. Βαρέλλα - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Γεωπονίας
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή δύο  (2) Καθηγητών ή Λεκτόρων.

Η κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της φιλοξενίας θα εξαρτάται από τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες των δύο Πανεπιστημίων. Το ίδιο θα ισχύει και για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: