Ρωσία - Herzen State Pedagogical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Herzen State Pedagogical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αγία Πετρούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3 / 2 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Αυτόματη ανανέωση μετά τα 5 χρόνια
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

τ. Καθ. κ. Μ. Βαβελίδης - Τμήμα Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Φυσικής
Χημείας
Μαθηματικών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε