Προκήρυξη υποτροφιών σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές από το Ecole Polytechnique Federale de Lausanne της Ελβετίας

Προς τους κ. κ. Προέδρους και τις Γραμματείες  των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
  • Χημικών Μηχανικών
  • Γενικό Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)

Στα πλαίσια της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Ecole Polytechnique Federale de Lausanne της Ελβετίας,  σας διαβιβάζουμε την  αλληλογραφία που περιήλθε στα χέρια μας  η οποία  αφορά την προκήρυξη  υποτροφιών σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Η υποβολή αιτήσεων είναι από 1 Ιουλίου έως 1 Οκτωβρίου 2013.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και για την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής ή του Τμήματός σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  http://www.commission-recherche.epfl.ch/fellowships

Φορέας: 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 11:00
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)