Ιαπωνία - Chiba University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Chiba University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας  για ακαδημαικό προσωπικό

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας  ακαδημαικού προσωπικού και ανταλλαγής φοιτητών.

Χώρα: 
Ιαπωνία
Πόλη: 
Σίμπα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 2 / 2014
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Φεβρ. 2029
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 Καθ. Ε. Παπαδοπούλου - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Φυσικής
Μαθηματικών
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή 2 μελών ΔΕΠ για έως 14 ημέρες έκαστος και  2 προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών για ένα ή δύο εξάμηνα.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων Πανεπιστημίων. 
Οι ανταλλασόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: