Υπογραφή της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Chiba University της Ιαπωνίας.

Υπογραφή της Συμφωνίας Επιστημονκής Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Chiba University της Ιαπωνίας - 28.2.2014