Επίσκεψη αντιπροσώπων από Γαλλικά Πανεπιστήμια στο Α.Π.Θ.

Επίσκεψη αντιπροσώπων από Γαλλικά Πανεπιστήμια στο Α.Π.Θ. στις 24.2.2014.
Συζητήθηκαν προοπτικές για νέες συνεργασίες του Α.Π.Θ. με τα Γαλλικά Πανεπιστήμια.
 
1 - TBS : Toulouse Business School / M. Ioannis Assiouras, professeur
http://www.tbs-education.fr/
2 - ESC Dijon : Burgundy Business School  / Mme Judit Pawlowski, responsable rel internationales
http://www.bsbu.eu/
3 - EDHEC Nice / Mme Cathy Pagan, responsable des admissions internationales
http://www.edhec.com/
4- Université catholique de Lille , Fac de Droit / M. Matthieu Meerpoel
+ Le Collegium / Mme Lucie Lombard
http://www.univ-catholille.fr/