Θερινά Μαθήματα από το University of Zagreb

Προς τις Γραμματείες

 • της Ιατρικής Σχολής
 • Κτηνιατρικής Σχολής

και των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Γεωλογίας
 • Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Χημικών Μηχανικών
 • Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Σας  διαβιβάζουμε την παρακάτω αλληλογραφία  από το Πανεπιστήμιο  University of Zagreb της Κροατίας, που αφορά τη διοργάνωση θερινών μαθημάτων για το έτος 2012-2013 και παρακαλούμε για  ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και για  ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής ή του Τμήματός σας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:  http://international.unizg.hr/relations/summer_schools

 

Φορέας: 
University of Zagreb
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Iατρική Σχολή
Κτηνιατρική Σχολή